Forside

Velkommen til

Hillerød Borgerstiftelse

Hillerød Borgerstiftelse er Hillerøds ældste forening og den blev stiftet i 1867. Foreningen har til formål at skaffe gode og billige boliger eller på anden måde yde økonomisk støtte til borgere af Hillerød Kommune og deres ægtefæller, som er medlemmer af foreningen, evt. til veldædige organisationer i Hillerød

Foreningen har således ydet støtte til bl.a. Lokalhistorisk Forening, Hillerød Drabantgarde, Hillerød Propforening, kunstgræsbanen på Hillerød Stadion samt doneret en kunstudsmykket bænk, der nu står på Slotssøstien ved Frederiksborg Slot

Hillerød Borgerstiftelse ejer selv ejendommen på Hostrupsvej 9, Hillerød.

CVR nr.: 1290 6471